Skype:koko_bing

Email:[email protected]

Sale!

Terapia Prowokatywna 2006 – Frank Farelly

$16.20

Wykorzystanie w szkoleniach: Jest mo?liwe wykorzystanie nagra? w ramach szkole? prowadzonych przez nabywc? p?yt DVD pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wydawcy. Zgod? tak? wydajemy obecnie bezp?atnie.

SKU: c444f774f21d Category: Tags: ,

Description

[UPTO 70%] for the Terapia Prowokatywna 2006 – Frank Farelly $16.20 course. The course content is always complete and of the same quality as the sales page. Save money and learn more with WSOBox

Salepage: Click HERE – Archive:


Na p?ytkach znajdziesz:

  • Wprowadzenie – Frank Farrelly
  • 12 sesji terpii/coachingu powokatywnego
  • Wieczór Follow-up czyli spotkanie z osobami, które rok wcze?niej siedzia?y na Goracym Krze?le
  • Bonus: p?ytk? DVD ze spotkania Follow-up z poprzedniego roku
  • Bonus: wypowiedzi uczestników warsztatu

Podobnie jak poprzednie warsztaty Franka, tak i ostatni by? filmowany. Tym razem filmowa?a specjalnie ?ci?gni?ta ekipa z bardzo dobrym sprzetem (je?eli pami?tasz,na nagraniach z poprzednich warsztatów ró?ne rzeczy dzia?y si? z dzwiekiem. Tym razem takich problemów nie ma. Wyj?tkiem jest jestety nagranie pierwszej sesji, podczas której nie dzia?a? mikrofon Uli. Dzwiek zosta? nagrany z pozostalych dwoch mikrofonow i jest dosc cichy. Interwencja wymagalaby przerwania sesji, czego nie moglismy zrobi?. Nagranie jest bez porownania lepsze od tych z lat poprzednich! Plytki zostaly nagrane profesjonalnie, a etykiety nadrukowane. Caly komplet (10 plytek) jest zapakowany w jednym pude?ku. Wygodny do przechowywania i przewo?enia.

UWAGA! Materia? z warsztatu Terapii i Coachingu prowokatywnego przeznaczony WY??CZNIE dla osób DOROS?YCH!
Wykorzystanie w szkoleniach: Jest mo?liwe wykorzystanie nagra? w ramach szkole? prowadzonych przez nabywc? p?yt DVD pod warunkiem uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wydawcy. Zgod? tak? wydajemy obecnie bezp?atnie.

UWAGA! Oferta niestety jest skierowana tylko do firm oraz osób prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Innymi s?owy: sprzeda? i faktur? wystawi? mo?emy tylko firmie. Prosimy zatem o podanie (przy zakupie) danych firmowych.


Here is a list of famous authors who have created online courses on topics at the website WSOBox. You can search by suggested author name: Dan Lok; Grant Cardone; Brian Tracy; Neil Patel; Tim Ferriss; Chris Guillebeau; Gary Vaynerchuk; Ramit Sethi; Tony Robbins; Seth Godin; Jordan Belfort; Sam Ovens; Amy Porterfield; Pat Flynn; Marie Forleo; Russell Brunson; Jeff Walker; Tai Lopez; Ryan Deiss; Noah Kagan; Anton Kreil; Nial Fuller; Steve Nison; Kathy Lien; Adam Khoo; Jason Stapleton; Andrei Knight; Navin Prithyani; Vic Noble; Andrew Weil; Mark Hyman; Michael Greger; Josh Axe; Sara Gottfried; Joel Fuhrman; Deepak Chopra; John Douillard; Dan Siegel; Gabor Maté; Richard Bandler; Tony Robbins; Dr. Steve G. Jones; Igor Ledochowski; Michael Breen; Paul McKenna; David Snyder; Tad James; John Grinder; Anthony Jacquin; …

Purchase the Terapia Prowokatywna 2006 – Frank Farelly - $16.20 course at WSOBox and embark on a journey to unlock a world of knowledge at the most competitive price. Once your purchase is complete, you'll gain immediate access to our downloads page, allowing you to download all associated course materials. Furthermore, we will promptly send you a download notification email directly to your inbox.

Our Terapia Prowokatywna 2006 – Frank Farelly - $16.20 courses have been meticulously crafted to empower you to reach your full potential and excel in your chosen field. Don't hesitate; take the initial stride towards greatness by acquiring our courses today. We are committed to providing a seamless and secure transaction experience, ensuring your peace of mind throughout the process.

Additional information

Course Available

Language

Include files

Author

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Terapia Prowokatywna 2006 – Frank Farelly”